Wat mag de gemeente voor U betekenen ?
 

De gemeente wil er zijn voor haar burgers.

De burgers maken duidelijk wat zij van de gemeente willen.

Thema op deze pagina : Hoe verkleinen we de afstand burger - gemeente ?

Gemeente Oirschot

de portal van de gemeente Oirschot

het nieuwe logo van Oirschot; commentaar Rens van Ginneken
Volg ook de informatieve facebook pagina  Gemeente Oirschot

Gemeente Bestuur Oirschot

Wie bestuurt Oirschot dagelijks : Burgemeester&Wethouders
Wie is de baas in Oirschot : de Gemeenteraad door jou gekozen in de Verkiezingen Gemeenteraad Oirschot 2018
Wie controleert de gemeenteraad : U met hulp van de media

Gegevens Oirschot

Alle cijfers | Waar staat je gemeente : Burgerpeiling | Financien | Klimaatmonitor | CBS : Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik

Omgevingsvisie Gemeente Oirschot

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een hernieuwde kijk op zaken. We weten op hoofdlijnen wat er op de gemeente af komt en waar we aan willen werken. Dit hebben we opgeschreven in verschillende strategische beleidsdocumenten (toekomstvisie 2030, Agenda van Oirschot, missionstatement, kernboodschap).

Participatie in de Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet (Participatiegids) bevat informatie wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit en omgevingsvergunning. Evenals tips, trucs en tools zoals handreikingen en werkvormen. Laat u inspireren en leer van anderen!

De veranderende gemeente

prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft
Dat gemeenten voor tal van veranderopgaven staan is duidelijk. Denk maar aan de invoering van de Omgevingswet, de transities in het sociale domein,digitalisering, de energietransitie, de gevolgen van de participatiemaatschappij, de netwerksamenleving, flexwerken, organisatieverplatting, zelfsturende teams enzovoort. Halverwege 2017 startte het A&O fonds Gemeenten een onderzoek naar veranderingen die in gemeenten gaande zijn.
Dit boek behelst een uitgebreide rapportage van de onderzoeksresultaten.


Burgers van Oirschot aan zet of weggezet ?

burgers van Oirschot

Een platform speciaal bedoeld om burgers van Oirschot de gelegenheid te geven om hun mening over aktuele zaken kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op de beslisingen in de lokale politiek. Praat mee met   Burgers van Oirschot, jouw mening telt

Een aantal verontruste burgers heeft een open brief aan de gemeente gestuurd :
Ze maken zich ernstig zorgen hoe de gemeente omgaat met de democratische spelregels
Oirschots Weekjournaal 12-5-2021


Hekel aan Facebook ?
Wist je dat je Facebook UITSLUITEND kunt gebruiken voor het volgen van  één Facebookgroep ?
En verder niks (geen "Facebookvrienden", geen baby foto's van de vrienden van je vrienden ?).
Zie
een handeleiding in simpel gebruik van  Facebook

Reageer er op artikelen in het

en

 Eindhovens Dagblad


Of wordt lid van het Oirschots Burgerpanel. Leden van het inwonerspanel worden gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt.Verkiezingen Gemeenteraad Oirschot


Kijk jij ook wat jouw partij doet met je stem in de gemeenteraad ?
Kijk eens terug wat jouw partij stelde in het Kieskompas gemeenteraads verkiezingen in 2018 en wat er nu in het partij programma staat :

website facebook
CDA Oirschot CDA
VVD Oirschot VVD
D66 Oirschot D66
Dorpsvisie Oirschot Dorpsvisie
de Gewone Man Oirschot de Gewone Man
Sociaal Progressief Oirschot Sociaal Progressief Oirschot

Historie verkiezingen Oirschot

de Enck moet blijven

Voor iedereen die De Enck een warm hart toedraagt
Lees en spreek mee met de Enck moet blijven

bibliotheek.oirschot.org

Voor mensen die zich inzetten voor het behoud van een volwaardige bibliotheek in Oirschot.
5000 handtekeningen van burgers van Oirschot maakten duidelijk dat Oirschot een volwaardige bibliotheek verdient.
Lees en spreek mee met  Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt

wonen.oirschot.org


Een burger initatief om starters aan een woning te helpen. Volg ons op  WoneninOirschot

groenduurzaam.oirschot.org


Voor allen geinteresseerd in het behoud van een Groen en Duurzaam Oirschot !
Volg het nieuws Groen Duurzaam Oirschot

Verbreding A58, buurtgroep de KemmerEen burgerinitiatief om bij Rijkswaterstaat betere oplossingen af te dwingen tegen geluids-, emissie en zicht overlast van de A58

Nieuwkomers OirschotEen burgerinitiatief, begonnen als tegenbeweging van "anti Nieuwkomer geluid" in de gemeente en kritiek op een te minimalistisch gemeente beleid (Wijzer), nu een groep van 25 vrijwiliigers die 80 nieuwkomer huishoudens ondersteunt. Besloten Facebookgroup : Nieuwkomers Oirschot


Houd de Oirschotse / Eindhovensedijk open voor auto's !Een burger initatief om de goede verbinding met Eindhoven te behouden
Volg ons op  Houd de Oirschotse/Eindhovensedijk open voor auto's!

Duurzaam OostelbeersEen burgerinititatief voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaam bouwen, samenleven in Oostelbeers

Volg ons op  Duurzaam Oostelbeers

Draagvlakte

Politieke Burgerparticipatie dichtbij huisEen zeer aan te raden boek voor ieder die vorm wil geven aan burgerparticipatie

VTH en Landschotse heide

Veel natuurminnende burgers vragen zich af, waarom gemeente Oirschot niet handhaaft bij geconstateerde overtredingen van een blijkbaar invloedrijke medeburger. Toegangswegen worden met door de gemeente beschikbaar gestelde platen voorzien. Bospaden worden met kunstof versterkt. Het ergste : de gemeente lijkt de tactiek van "gedane zaken nemen geen keer" te hanteren.

Het ED besteede hier in vele artikelen aandacht aan.  Gelukkig is er een actieve organisatie WNL die de gemeente Oirschot kritisch volgt en niet terugdeinst voor juridische stappen. Volg het nieuws via acebook Groen Duurzaam Oirschot en Burger van Oirschot aan zet